Ekonomické analýzy v oblasti životního prostředí

Ochrana životního prostředí se nezabývá pouze údaji o množství vypouštěného znečištění a spotřebě přírodních zdrojů. Má také svoji neméně důležitou finanční stránku, která v praxi slouží k ekonomickým analýzám, rozborům a zpracování podkladů k rozhodování na všech úrovních a zároveň ovlivňuje environmentální chování celé společnosti.

Doporučujeme: XIV. ročník mezinárodní konference „Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje“

22nd EMAN Conference. Social Responsibility and Sustainability Accounting

Banner 5