O nás

Činnost firmy je zaměřena na sledování aktivit veřejného a soukromého sektoru včetně domácností nejen ve fyzických jednotkách, ale také v peněžních jednotkách.

Jenom komplexní posouzení všech ekonomických souvislostí může vést k efektivnosti a příznivému chování vůči životnímu prostředí.

Cílem je dosažení co nejefektivnějšího nakládání s přírodními zdroji, minimalizace dopadu na životní prostředí a zvyšování potenciálu pro ekonomické aktivity. Nedílnou součástí jsou cíle v nárůstu eko-inovačních aktivit a trvalém růstu konkurenceschopnosti.

Na příkladě zavádění nákladového účetnictví materiálových toků podle technické normy „Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků – Obecný rámec“ (ČSN EN ISO 14051) lze doložit nový pohled na výrobní proces při využití monetárního vyjádření veškerých materiálových toků, což se pozitivně odráží ve snižování nákladů, podnětech k inovacím a zvýšené konkurenceschopnosti při nižším dopadu na životní prostředí.